Vi bygger på viden om feedback

Videofeedback er hurtig

Det er hurtigere at give videofeedback end skriftlig feedback. Vi har sammenlignet feedbacktider på tværs af alle uddannelser, der bruger feedbackbox. Det er folkeskolelærere, gymnasielærere, lærere på EUD samt undervisere på erhvervsakademi og professionshøjskole.

Fokusér på viden, relevans og tillid – glem alt om tid

Vi har undersøgt sammenhængen mellem en række undervisningsrelaterede forhold, og studerende og elevers oplevelse af deres feedback. Særligt tre forhold ser ud til at spille sammen med oplevelsen af god feedback: Underviserens faglighed, opgavens relevans samt graden af tillid mellem eleven og lærer og den studerende og underviseren. Der er ingen sammenhæng mellem hvor lang tid, man bruger på at give feedback, og oplevelsen af, hvorvidt feedbacken er lærerig.

Op imod 25% af al feedback bliver aldrig set

Vi har undersøgt, om elever og studerende på ungdomsuddannelser og videregående uddannelser faktisk åbner den feedback, de beder om. Når elever og studerende får skriftlig feedback, åbnes 74% af feedbacken. Når de får videofeedback, åbnes 86% af al feedbacken. Tallene er naturligvis behæftet med stor usikkerhed, og der er store forskelle på tværs af uddannelser.

God feedback indeholder ros, korrektioner og peger fremad

Vi har undersøgt en række kvalitative karakteristika ved feedback og sammenholdt dem med elevers og studerendes oplevelse af feedbacken. I feedback, der får den bedst mulige rating, indgår ros, konkrete korrektioner og/eller fremadrettede anvisninger markant oftere end i feedback, som vurderes mindre positivt.

Er du klar
til at gøre læring mere effektiv?

 

Prøv gratis